Tag: Transfer of Residence (TORE) Scheme – 2023

TORE – 13 ta’ Ġunju 2023

Deċizjonijiet tal-Bord li jikkunsidra talbiet għall-eżenzjoni minn individwi li jkunu trasferew ir-residenza tagħhom għal Malta

L-applikazzjonijiet qed jitressqu għal eżenzjoni mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur skont l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tal-Eżenzjoni mir-Regoli tat-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (SL 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.
Date Reference No. No. Plate Vehicle Type TORE
Board Decision
13/06/2023

Chairperson
Il-Bord li jikkunsidra talbiet għall-eżenzjoni minn individwi li jkunu trasferew ir-residenza tagħhom għal Malta

Pubblikazzjonijiet

eInvoicing

Opportunitajiet ta' Impjieg

Riżorsi tad-Direttorat tal-Baġit

Riżorsi tad-Direttorju tal-Prestazzjoni u l-Evalwazzjoni

Riżorsi tal-Librerija

Trasferiment ta' Eżenzjoni mir-Residenza (TORE)

Sejħiet għall-pubbliku
Baġit 2023

-

24.10.2022

Baġit 2022

-

11.10.2021

Arkivju tal-baġit

-

10.10.2005

Skema ta’ Eżenzjoni minn Trasferiment ta’ Residenza (TORE) – 2023