Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza
 
L-applikazzjonijiet qed jitressqu għal eżenzjoni mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur skont l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tal-Eżenzjoni mir-Regoli tat-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (SL 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.
 
 
DataNru. ta ReferenzaNru. ta’ ReġistrazzjoniTip ta’ Vettura

Deċiżjoni tal-Bord

26/05/202342/2023/262AAK635Volvo V50Approvata
26/05/202342/2023/3354CD78BMW 3 Series 320i xDrive GT Approvata

Chairperson
Il-Bord li jikkunsidra talbiet għall-eżenzjoni minn individwi li jkunu trasferew ir-residenza tagħhom għal Malta

 

Skip to content