Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-promozzjoni tal-introduzzjoni ta’ politiki u programmi li jappoġġaw il-benesseri finanzjarju u fiskali ta’ Malta u li jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà ta’ inizjattivi bħal dawn.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà

 • Il-formulazzjoni ta’ pariri dwar il-politika tad-dħul u l-infiq.

 • Evalwazzjoni ta’ programmi ta’ nfiq individwali.

 • It-twettiq ta’ riċerka u l-kompilazzjoni ta’ sottomissjonijiet ta’ politika għall-konsiderazzjoni.

 • Kontribuzzjoni għal ġestjoni finanzjarja aħjar fis-servizz pubbliku billi jwettaq reviżjoni kontinwa tal-politiki u l-proċeduri relevanti.

Funzjonijiet Ewlenin

 • Tipprovdi rapporti ad hoc dwar kwistjonijiet ta’ politika finanzjarja bi tweġiba għal talbiet speċifiċi fil-livell tal-Ministeru.

 • L-identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ fokus għall-evalwazzjoni bil-ħsieb li tiġi vvalutata l-konsistenza mal-politika ġenerali tal-Gvern.

 • L-iffaċilitar ta’ ġestjoni finanzjarja aħjar permezz ta’ aġġornament kontinwu tal-politiki u l-proċeduri u l-kontribut għas-sostenibbiltà tagħhom permezz ta’ programm ta’ sensibilizzazzjoni mifrux mas-servizz kollu.

 • L-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kundizzjonijiet ġodda ta’ impjieg fis-Servizz Pubbliku u l-iżgurar li l-kundizzjonijiet eżistenti tas-servizz qed jiġu implimentati skont parametri approvati.

 • Reviżjoni tal-iżviluppi relatati mal-Programm ta’ Sħubija Pubblika Privata bil-ħsieb li jingħata kontribut għas-suċċess ta’ din l-inizjattiva u l-estensjoni tagħha għal oqsma oħra ta’ attività.

 • Monitoraġġ tal-progress tal-programmi ta’ reviżjoni tal-effiċjenza f’oqsma magħżula ta’ attività fis-Servizz Pubbliku kollu.

Il-Ministeru għall-Finanzi huwa impenjat li jtejjeb kontinwament is-servizzi li joffri. Il-Ministeru jaħdem mill-qrib mal-Unità dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar u mal-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija, biex jiżgura li l-prinċipji u l-proċeduri għal Regolamentazzjoni Aħjar jiġu applikati b’mod konsistenti fil-Ministeru kollu.

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-promozzjoni tal-introduzzjoni ta’ politiki u programmi li jappoġġaw il-benesseri finanzjarju u fiskali ta’ Malta u li jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà ta’ inizjattivi bħal dawn.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà

 • Il-formulazzjoni ta’ pariri dwar il-politika tad-dħul u l-infiq.

 • Evalwazzjoni ta’ programmi ta’ nfiq individwali.

 • It-twettiq ta’ riċerka u l-kompilazzjoni ta’ sottomissjonijiet ta’ politika għall-konsiderazzjoni.

 • Contributing to better financial management in the public service by carrying out an ongoing review of relevant policies and procedures.

Funzjonijiet Ewlenin

 • Tipprovdi rapporti ad hoc dwar kwistjonijiet ta’ politika finanzjarja bi tweġiba għal talbiet speċifiċi fil-livell tal-Ministeru.

 • L-identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ fokus għall-evalwazzjoni bil-ħsieb li tiġi vvalutata l-konsistenza mal-politika ġenerali tal-Gvern.

 • L-iffaċilitar ta’ ġestjoni finanzjarja aħjar permezz ta’ aġġornament kontinwu tal-politiki u l-proċeduri u l-kontribut għas-sostenibbiltà tagħhom permezz ta’ programm ta’ sensibilizzazzjoni mifrux mas-servizz kollu.

 • L-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kundizzjonijiet ġodda ta’ impjieg fis-Servizz Pubbliku u l-iżgurar li l-kundizzjonijiet eżistenti tas-servizz qed jiġu implimentati skont parametri approvati.

 • Reviżjoni tal-iżviluppi relatati mal-Programm ta’ Sħubija Pubblika Privata bil-ħsieb li jingħata kontribut għas-suċċess ta’ din l-inizjattiva u l-estensjoni tagħha għal oqsma oħra ta’ attività.

 • Monitoraġġ tal-progress tal-programmi ta’ reviżjoni tal-effiċjenza f’oqsma magħżula ta’ attività fis-Servizz Pubbliku kollu.

Il-Ministeru għall-Finanzi huwa impenjat li jtejjeb kontinwament is-servizzi li joffri. Il-Ministeru jaħdem mill-qrib mal-Better Regulation Unit u mal-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija, biex jiżgura li l-prinċipji u l-proċeduri għal Regolamentazzjoni Aħjar jiġu applikati b’mod konsistenti fil-Ministeru kollu.

Skip to content