Links ta' użu

Bord ta’ Reviżjoni tal-Kuntratti Pubbliċi

Pubblikazzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

eInvoicing

Opportunitajiet ta' Impjieg

Riżorsi tad-Direttorat tal-Baġit

Riżorsi tal-Librerija

Trasferiment ta' Eżenzjoni mir-Residenza (TORE)

Sejħiet għall-pubbliku
Baġit 2023

-

24.10.2022

Baġit 2022

-

11.10.2021

Arkivju tal-baġit

-

10.10.2005