Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

 

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.

 
Data Nru. ta Referenza Nru. ta’ Reġistrazzjoni Tip ta’ Vettura Deċiżżjoni tal-Bord
19/01/2023 42/09/3342/I EU04EHT Porsche 911 Carrera 4S Approvata
19/01/2023 42/2023/5 ND59CXF Volkswagen Golf Approvata
19/01/2023 42/2023/7 WJ10ZBO Toyota Avensis Miċħuda
19/01/2023 42/2023/8 FB780TA Volkswagen Polo Approvata

 
Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza