Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza
 
 
L-applikazzjonijiet qed jitressqu għal eżenzjoni mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur skont l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tal-Eżenzjoni mir-Regoli tat-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (SL 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.
 
 
DataNumru ta’ ReferenzaNru. ta’ Reġistrazzjoni Tip tal-VetturaDeċiżjoni tal-Bord
02/06/202342/09/3356NOHZK898SAAB 900SMiċħuda
 
 

Chairperson
Il-Bord li jikkunsidra talbiet għall-eżenzjoni minn individwi li jkunu trasferew ir-residenza tagħhom għal Malta