MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

L-Għan ewlieni tal-Ministeru għall-Finanzi u ix Xogħol huwa li jippromovi politika u programmi ġodda li jappoġġjaw il-benesseru finanzjarju u fiskali ta’ Malta u li jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà ta’ inizjattivi bħal dawn.

Il-Ministeru huwa impenjat li jtejjeb kontinwament is-servizzi li joffri billi jaħdem mill-qrib mal-Better Regulation Unit u mal-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija. Dan sabiex jiżgura li l-prinċipji u l-proċeduri għal Regolamentazzjoni aħjar jiġu applikati b’mod konsistenti fil-Ministeru kollhu.