eInvoicing u l-Gvern ta’ Malta

Il-Gvern ta’ Malta jappoġġja l-adozzjoni mifruxa tal-eInvoicing bħala parti mill-istrateġija nazzjonali tiegħu għal Malta Diġitali u bħala riżultat tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġett “eInvoicing4Islands” iffinanzjat mill-UE (implimentat bejn Ġunju 2019 u Q3 2021), impenja ruħu li juża servizz ġdid ta’ eInvoicing għad-Dipartimenti kollha tal-Gvern Ċentrali u l-awtoritajiet subċentrali tiegħu.

Din l-inizjattiva hija bi tweġiba għad-Direttiva Ewropea dwar l-eInvoicing fl-Akkwist Pubbliku (2014/55/UE) li tirrikjedi li l-organizzazzjonijiet kollha tas-settur pubbliku jkunu jistgħu jirċievu eInvoices li jikkonformaw mal-Istandard Ewropew tal-eInvoices EN 16931.

Sabiex ikun jista’ jissodisfa l-obbligi tiegħu skont id-Direttiva, il-Gvern għażel in-netwerk u l-infrastruttura tal-Peppol biex jipprovdi kanali konsistenti u standardizzati biex l-amministrazzjoni pubblika Maltija tkun tista’ tirċievi eInvoices mingħand il-fornituri tagħha.

X’inhi eInvoicing?

Għall-fini tad-Direttiva Ewropea 2014/55/UE dwar l-eInvoice fl-akkwist pubbliku, “eInvoice” tfisser eInvoice li nħarġet, ġiet trażmessa u riċevuta f’format elettroniku strutturat li jippermetti l-ipproċessar awtomatiku u elettroniku tagħha u tistabbilixxi l-Istandard Ewropew tal-eInvoices (EN 16931) bħala l-format elettroniku strutturat li l-korpi pubbliċi huma obbligati jirċievu u jipproċessaw. PDF mibgħut permezz tal-email ma jissodisfax ir-rekwiżiti tad-Direttiva.

X’inhu Peppol?

Peppol huwa qafas komuni għall-iskambju transkonfinali sigur ta’ dokumenti elettroniċi tan-negozju. Stabbilit fl-2008 mill-Kummissjoni tal-UE, l-oriġinal tal-qafas kien li jagħmel il-kummerċ aktar faċli bejn il-gvernijiet Ewropej.

Illum, Peppol tmur lil hinn mill-kontinent Ewropew. Il-qafas komuni tal-Peppol għandu l-għan li jippermetti kemm lill-entitajiet privati kif ukoll lill-entitajiet pubbliċi jiskambjaw ordnijiet elettroniċi u eInvoices b’mod ikkontrollat, sempliċi u sigur irrispettivament minn fejn joperaw.

Wara proċess ta’ sejħa pubblika għall-offerti, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol iffirma kuntratt ma’ Pagero, Fornitur ta’ Servizzi ta’ Peppol Iċċertifikat internazzjonalment għall-forniment ta’ servizzi ta’ Peppol Networking u eInvoicing għad-dipartimenti, l-entitajiet, l-awtoritajiet reġjonali u l-kunsilli lokali kollha tiegħu. Għal aktar informazzjoni dwar Pagero u s-servizzi li qed jipprovdu lill-Gvern ta’ Malta u lill-fornituri tagħhom, jekk jogħġbok ikklikkja
hawn.

Għal aktar informazzjoni dwar eInvoicing, Peppol u kif jaħdem kollox jekk jogħġbok mur fil-paġna tar-Riżorsi tagħna billi tikklikkja
hawn.

Skip to content