Last updated: 29 ta’ Diċembru 2023
 
Mit-13 ta ’Awwissu 2012 id-Direttiva 2011/7/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali (riformulazzjoni) ġiet trasposta fil-liġi Maltija (Kodiċi kummerċjali) permezz ta ’LN272 of 2012.
Siltiet mill-Avviż legali 272 tal-2012:
“ħlas tard” tfisser ħlas li ma sarx fid-data miftiehma fil-kuntratt jew skont il-liġi, u dwar l-issodisfar tal-kundizzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 26C(1) (li jittratta l-imgħax fil-każ ta ’ħlas tard fi tranżazzjonijiet bejn l-impriżi) u l-Artikolu 26D(1) (Li jittratta l-imgħax fil-każ ta’ ħlas tard fi tranżazzjonijiet bejn l-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi).
“imgħax legali għal ħlas tard” tfisser imgħax sempliċi għal ħlas tard b ’rata li hija ugwali għas-somma tar-rata ta’ referenza u mill-inqas tmienja fil-mija (8%)
Ir-rata ta ’referenza applikabbli għal:
 
(a) l-ewwel semestru tas-sena kkonċernata għandu jkun ir-rata fis-seħħ fl-1 ta ’Jannar ta’ dik is-sena;
 
(b) It-tieni semestru tas-sena kkonċernata għandu jkun ir-rata fis-seħħ fl-1 ta ’Lulju ta’ dik is-sena.
 
Ir-rata tal-imgħax legali applikabbli fil-każ ta ’ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2024 hija: 12.5%
Help us improve our informationLet us assist you logo
Report obstacles LogoYour Europe Logo