Transfer of Residence Exemption Board Decisions

L-applikazzjonijiet qed jitressqu għal eżenzjoni mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur skont l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tal-Eżenzjoni mir-Regoli tat-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (SL 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.


Data Reference No No Plate Vehicle Type

Transfer of Residence Exemption

Board Decisions

18/04/2023 42/2023/6 FNB345C Triumph T100 Approved
18/04/2023 42/2023/22 DX412VF Citroen C1 Approved


Chairperson
f/Transfer of Residence Exemption Board

Pubblikazzjonijiet

eInvoicing

Opportunitajiet ta' Impjieg

Riżorsi tad-Direttorat tal-Baġit

Riżorsi tal-Librerija

Trasferiment ta' Eżenzjoni mir-Residenza (TORE)

Sejħiet għall-pubbliku
Baġit 2023

-

24.10.2022

Baġit 2022

-

11.10.2021

Arkivju tal-baġit

-

10.10.2005