Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

Kull persuna li tittrasferixxi r-residenza tagħha minn post barra minn Malta għal post f’Malta hija intitolata, taħt l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368), għal eżenzjoni mit-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur fuq vettura M1 (vettura użata għall-ġarr ta’ mhux aktar minn tmien passiġġieri flimkien mas-sewwieq) jew ċiklu (muturi, triċikli bil-mutur u kwadriċikli) li jkunu ġew irreġistrati f’isem dik il-persuna għal perjodu kontinwu ta’ mill-inqas erbgħa u għoxrin xahar immedjatament qabel id-data tat-trasferiment ta’ residenza tagħha lejn Malta u li tkun għadha hekk irreġistrata meta l-vettura tiġi importata jew tiddaħħal Malta. Dik il-persuna kellha wkoll tgħix barra minn Malta għal perjodu kontinwu ta’ mill-inqas erbgħa u għoxrin xahar immedjatament qabel ma tittrasferixxi r-residenza tagħha lejn Malta.

Jekk tixtieq tapplika għall-Iskema ta’ Trasferiment ta’ Residenza (TORE), jekk jogħġbok niżżel il-formola billi tikklikkja hawn VEH007.

Jekk jogħġbok innota li, kif indikat f’din il-formola, din l-applikazzjoni, flimkien mad-dokumentazzjoni rilevanti kollha, għandha jew tintbagħat bil-posta rreġistrata jew titwassal personalment fil-perjodu (tletin) ta’ 30 jum lil: Transport Malta, Taqsima tal-Liċenzjar tal-Vetturi, A3 Towers, Triq Arcade, Raħal Ġdid bejn is-07.30 u nofsinhar.

Dawn li ġejjin huma deċiżjonijiet meħuda mill-Iskema ta’ Eżenzjoni mit-Trasferiment ta’ Residenza tal-Bord ta’ Reviżjoni.

Links għad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza:

  TORE 2024
TORE 2023TORE 2022TORE 2021
TORE 2020TORE 2019TORE 2018
TORE 2017TORE 2016TORE 2015