Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.

 

 
 
DataNru. ta’ Referenza Nru. ta’ Reġistrazzjoni Tip ta’ Vettura

Deċiżjoni tal-Bord

19/11/201942/09/2343/IM17BKOSaab Linear 1.8tApprovata
19/11/2019
42/09/2882
BU59ZTFFord Fiesta ZetecApprovata
19/11/201942/09/2934OW16VHDVauxhall Mokka Tech Line Turbo S/SApprovata
19/11/201942/09/2936EA864GFFiat Grande PuntoApprovata
19/11/201942/09/2946EM794XCLancia VoyagerApprovata

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza