Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.

 

DataNru. ta’ ReferenzaNru. ta’ ReġistrazzjoniTip ta’ Vettura

Deċiżjoni tal-Bord

17/12/202142/09/3213E805MMMJeep WranglerApprovata
17/12/202142/09/3249WIUD71HVolkswagen BeetleApprovata
17/12/202142/09/3256FZAD92BMW F31Miċħuda
17/12/202142/09/3257WM15DFXAlfa Romeo GiuliettaMiċħuda

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza