Fl-1 ta’ Ottubru 2013, il-Ministeru tal-Finanzi ppreżenta formalment lill-Kummissjoni Ewropea Programm ta’ Sħubija Ekonomika (PPE), flimkien ma’ Rapport dwar Azzjoni Effettiva, li jiddeskrivi l-pjan tal-Gvern li jagħlaq l-2013 b’defiċit tal-gvern ġenerali taħt it-3%. 

Iż-żewġ dokumenti jistgħu jidhru fuq il-links ta’ hawn taħt.


Il-Programm ta’ Sħubija Ekonomika (PPE) huwa maqsum f’żewġ kapitoli ewlenin. L-ewwel kapitlu jippreżenta l-pjani ta’ politika ewlenin tal-Gvern li jirrappreżentaw il-qofol tal-istrateġija fiskali u ekonomika tal-Gvern u li jikkorrispondu wkoll mar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż (CSRs).

Barra minn hekk, il-qafas fiskali li jirfed l-istrateġija ġenerali huwa stabbilit. Dan il-qafas fiskali se jiżgura li Malta timxi lejn konsolidazzjoni fiskali u tikseb sostenibbiltà fiskali. It-tieni kapitlu jistabbilixxi l-miżuri u r-riformi meħtieġa meħuda mill-Gvern Malti fis-setturi kollha tal-ekonomija biex jiżgura li Malta toħroġ mill-proċedura ta’ defiċit eċċessiv b’mod permanenti.

Il-miżuri ekonomiċi u fiskali ewlenin proposti jinkludu: id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u r-ristrutturar tal-korporazzjoni tal-enerġija (Enemalta); ir-ristrutturar tal-Air Malta; il-proċess ta’ riforma tal-pensjonijiet inkluż l-introduzzjoni proposta tal-pensjonijiet tat-tielet pilastru; riformi li għaddejjin fis-settur tas-saħħa; aktar investiment fl-edukazzjoni; kif ukoll miżuri biex titnaqqas in-nassa tal-faqar u għalhekk iħeġġu lin-nies jidħlu f’impjieg minflok jibqgħu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali.

Other important measures included under the EPP are measures to increase competitiveness through diversification, through incentives and programmes aimed at SMEs and other businesses and through various other reforms, including the holistic Justice reform.

The Report on Effective Action focuses on providing a quantitative analysis on how the Government will reduce the deficit-to-GDP ratio below the 3% threshold.

Skip to content