Type: Korpi Kostitwiti Pubblici

Tribunal tas-Sanzjonijiet Kummerċjali

It-Tribunal għas-Sanzjonijiet Kummerċjali twaqqaf biex isaħħaħ l-isforzi fl-eliminazzjoni tal-impjieg prekarju minn kumpaniji u individwi li jipparteċipaw f’sejħiet għall-offerti pubbliċi u l-għoti ta’ kuntratti.

Il-mandat tat-Tribunal huwa regolat mill-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Awditjar (Kapitolu 174 tal-Liġijiet ta’ Malta); ir-Regolamenti li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku; u Avviżi Legali (L.N.) 68 tal-2015, L.N. 351, 352 u 353 tal-2016.      

Ir-Regolamenti msemmija jistipulaw li kull persuna, kemm jekk persuna ġuridika jew fiżika, li tinstab li qed tikser ir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku u l-Leġiżlazzjoni dwar l-Impjiegi, tista’ tkun soġġetta għal diversi sanzjonijiet, li jinkludu t-tħassir ta’ kwalunkwe kuntratt li jkun għaddej.         

It-Tribunal tas-Sanzjonijiet Kummerċjali għandu wkoll is-setgħa li jniżżel fil-lista s-sewda lill-partijiet li jipprekluduhom milli jagħmlu offerti f’sejħiet għal offerti pubbliċi għal perjodu, li jista’ jestendi minn sitt xhur għal sentejn. Ladarba tiġi blacklisted, kumpanija jew individwu huwa pprojbit milli jwettaq kwalunkwe akkwist fis-settur pubbliku kemm direttament jew bħala sottokuntrattur, membru ta’ konsorzju u, jew impriża konġunta.

Il-kompożizzjoni tat-Tribunal hija kif ġej:

President: Dr Jacqueline Tanti-Dougall, Dip. Law & Admin., BA (Gen.), Dip. Il-Liġi Kanonika, Dip. Il-Liġi dwar l-Avjazzjoni (IATA), LLD

Viċi President: Is-Sur Reginald Fava, B.Pharm., M.R.Pharm.S., DBA, MCPP

Membri: Dr Joseph Fava, D. Lett

Segretarju: Is-Sinjura Caroline Mifsud

Għad-Dokument tad-Digriet, jekk jogħġbok żur: Dokument tad-Digriet