L-Unita għal-Ġestjoni tal-Informazzjoni

 

Missjoni

L-allinjament strateġiku u l-applikazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni, Komunikazzjoni u oħrajn Innovattivi biex jappoġġjaw il-funzjonijiet ewlenin tal-Ministeru u d-Dipartimenti tiegħu u jassistuhom biex jiksbu l-għanijiet tagħhom.

 

Għanijiet

• Tinvesti u taġġorna fl-infrastruttura tat-teknoloġija biex tassigura l-affidabbiltà, id-disponibbiltà u l-iskalabbiltà;

• Tisfrutta t-teknoloġija biex tmexxi t-trasformazzjoni tal-Ministeru u d-Dipartimenti u t-twassil tas-servizzi;

• Tassigura li b’mod sikur id-dejta tiġi tradotta f’informazzjoni bħala riżors strateġiku u tiġi żgurata d-disponibbiltà tagħha għall-partijiet kollha interessati;

• Tipproteġi u tissalvagwardja l-assi tad-dejta u tal-informazzjoni;

• Tiżgura l-aċċessibbiltà tas-servizzi għal kulħadd;

• Tidentifika il-ħtiġijiet ta’ taħriġ fl-ICT u t-twettiq ta’ tali biex il-ħaddiema ikunu mħarrġa biex ikunu effettivi fuq ix-xoghol tahħom;

• Tagħmel riċerka u t-tħeġġiġ tal-użu ta’ teknoloġiji emerġenti biex timmassimizza l-kisbiet kif ukoll jonqsu l-ispejjeż

 

Kompetenzi ewlenin

• Tipprovdi appoġġ u pariri lis-Segretarju Permanenti dwar kwistjonijiet tal-ICT fil-Ministeru;

• Tħejjija ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi tal-ICT għall-Ministeru f’konformità mal-istrateġija nazzjonali tal-ICT;

• Awtorizzazzjoni u forniment ta’ servizzi u tagħmir ta’ tak-teknoloġija tal-informazzjoni;

• Il-ġestjoni tas-sistemi tal-informazzjoni filwaqt li jiġu żgurati, l-integrità, id-disponibbiltà u s-sigurtà tad-dejta;

• Tikkoordina l-aġġornament, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ Sistemi u Soluzzjonijiet ta’ Informazzjoni ġodda li huma innovattivi, cost effective u sikuri

• Tħejjija tal-baġit tal-ICT, il-ġestjoni tiegħu u tiżgura li r-riżorsi jintużaw bl-aħjar mod;

• Xiri u ġestjoni ta’ kuntratti relatati mal-ICT

• Ġestjoni ta’ informazzjoni u għarfien

• Applikazzjoni ta’ regoli, standards u prattiki li huma mmirati biex jiżguraw li s-sistemi tal-ICT ikunu reċiprokament kompatibbli, sikuri u jirrispettaw il-privatezza kemm tal-pubbliku kif ukoll tal-impjegati

 

L-Unita għal ġestjoni tal-Informazzjoni hija mmexxija miċ-Chief Information Officer, is-Sur Albert Vella.

FacebookTwitter