​Għotjiet tal-Funerali

L-applikazzjonijiet għal għotjiet taħt l-iskema Għotja tal-Funerali mħabbra skont l- Avviż tal-Gvern numru 965, li ġie ppubblikat fit-23 ta’ Settembru 2014 fil-Gazzetta tal-Gvern numru 19,314, u l-Avviż tal-Gvern numru 1205 sussegwenti li ġie ppubblikat fil-31 ta’ Ottubru 2017 fil-Gazzetta tal-Gvern numru 11,935  għandhom  isiru biss permezz tal-portal/s elettroniċi uffiċjali skont l-Avviż tal-Gvern Nru. 1620 tal- 21 ta’ Novembru 2023.

 

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskemi.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Applikazzjoni għall-Għotja tal-Funeral.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

​Għotjiet Ordinazzjoni għas-Saċerdozju

L-applikazzjonijiet għal għotjiet taħt l-iskemi Għotja tal- Ordinazzjoni għas-Saċerdozju mħabbra skont l- Avviż tal-Gvern numru 965, li ġie ppubblikat fit-23 ta’ Settembru 2014 fil-Gazzetta tal-Gvern numru 19,314, u l-Avviż tal-Gvern numru 1205 sussegwenti li ġie ppubblikat fil-31 ta’ Ottubru 2017 fil-Gazzetta tal-Gvern numru 11,935  għandhom, isiru biss permezz tal-portal/s elettroniċi uffiċjali skont l-Avviż tal-Gvern Nru. 1621 tal- 21 ta’ Novembru 2023.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskemi.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Applikazzjoni għall-Għotja tal-Ordinazzjoni għas-Saċerdozju.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

​Għotjiet tal-Funerali u Ordinazzjoni għas-Saċerdozju

L-applikazzjonijiet għal għotjiet taħt l-iskemi Għotja tal-Funerali u Ordinazzjoni għas-Saċerdozju mħabbra skont l-Avviż tal-Gvern Nru. 38 tat-13 ta’ Jannar, 2017, għandhom, b’effett mill-1 ta’ Novembru, 2017, isiru biss permezz tal-portal/s elettroniċi uffiċjali skont l-Avviż tal-Gvern Nru. 1205 tal-31 ta’ Ottubru, 2017.

Ikklikkja hawn għall-estratt mill-Avviż tal-Gvern Nru. 1205 tal-31 ta’ Ottubru, 2017

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskemi.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Applikazzjoni għall-Għotja tal-Funeral.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Applikazzjoni għall-Għotja tal-Ordinazzjoni għas-Saċerdozju.

Fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19, f’każijiet fejn il-quddiesa tal-funeral u d-dfin ma jsirux fl-istess ġurnata (jiġifieri l-quddiesa tal-funeral issir f’data wara d-data tad-difna), l-applikazzjonijiet taħt din l-iskema, inklużi d-dettalji tad-dokumenti meħtieġa, għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard minn sitt xhur (180 ġurnata) mid-data tal-quddiesa tal-funeral.

Ikklikkja hawn għal kopja tal-Avviż tal-Gvern.

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

Għotja tat-Tieġ jew Unjoni Ċivili

Sabiex jassisti koppji li, jiżżewġu jew jidħlu f’unjoni ċivili, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol ħareġ skema, li biha applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw għal għotja fuq in-nefqa mġarrba fuq il-provvista ta’ oġġetti u servizzi relatati mat-tieġ tagħhom/ċerimonja tal-unjoni ċivili kif imniżżla fl-‘Ewwel Skeda’ mehmuża mal-Avviż tal-Gvern, liema funzjoni titwettaq f’Malta.

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

Fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19, f’każijiet fejn iċ-ċerimonja taż-żwieġ/unjoni ċivili u r-riċeviment tat-tieġ ma jsirux fl-istess data (jiġifieri r-riċeviment isir f’data wara dik taċ-ċerimonja), l-applikazzjonijiet taħt din l-iskema, inklużi d-dettalji tad-dokumenti meħtieġa, għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard minn sitt xhur (180 ġurnata) mid-data tar-riċeviment tat-Tieġ/Unjoni Ċivili.

Ikklikkja hawn għal kopja tal-Avviż tal-Gvern.

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

Għotja tat-Tieġ jew Unjoni Ċivili

Sabiex jassisti koppji li, jiżżewġu jew jidħlu f’unjoni ċivili, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol ħareġ skema, li biha applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw għal għotja fuq in-nefqa mġarrba fuq il-provvista ta’ oġġetti u servizzi relatati mat-tieġ tagħhom/ċerimonja tal-unjoni ċivili kif imniżżla fl-‘Ewwel Skeda’ mehmuża mal-Avviż tal-Gvern, liema funzjoni titwettaq f’Malta.
 
 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

 

Jekk jogħġbok innota li l-assistenza relatata mal-COVID-19 għal din l-iskema twaqqfet mis- 7 ta’ Diċembru 2023.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-Avviż tal-Emendi għall-Għotja tat-Tieġ jew Unjoni Ċivili.

 

L-iskema Għotja ta’ Rifużjoni fuq id-Depożitu Imħallas għall-Posponiment jew Adattament ta’ Tiġijiet/Ċerimonji tal-Unjoni Ċivili ġiet mitmuma fis- 7 ta’ Diċembru 2023.

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-Avviż ta’ Terminazzjoni għall-Għotja ta’ Rifużjoni fuq id-Depożitu Imħallas għall-Posponiment jew Adattament ta’ Tiġijiet/Ċerimonji tal-Unjoni Ċivili.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

Għotja ta’ Rifużjoni fuq id-Depożitu Mħallas għal Posponiment jew Adattament taċ-Ċerimonji tat-Tiġijiet jew Unjoni Ċivili

Sabiex itaffu d-diffikultajiet bla preċedent li xi koppji ġarrbu minħabba l-imxija tal-COVID-19, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, ħareġ l-iskema li ġejja, fejn koppji eliġibbli li kellhom jipposponu jew jadattaw it-tieġ tagħhom minħabba r-restrizzjoni kkawżata mill-COVID-19 se jkunu rimborsati għad-depożiti mitlufa tagħhom.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja ta’ din l-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

Għotjiet ta’ Strumenti Mużikali

Sabiex ikompli jippromwovi t-talent lokali fil-qasam mużikali, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol ħareġ skema, li biha applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw għal għotja ta’ darba biss ta’ 15.25% fuq il-prezz tax-xiri ta’ strument mużikali kif imniżżel fl-Avviż tal-Gvern, soġġett għal għotja massima ta’ €465.87.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja ta’ din l-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija u għajnuna, jekk jogħġbok ċempel 153.

Assistenza lill-Iskejjel tal-Knisja u Indipendenti relatata man-Nefqa Kapitali fl-Implimentazzjoni tar-riformi Edukattivi għat-Tfal Kollha biex jirnexxu

B’riżultat tal-proċess tal-konsultazzjoni li sar mill-Gvern dwar l-implimentazzjoni tar-riformi fl-edukazzjoni u bil-għan li jgħin lill-Iskejjel tal-Knisja u dawk Indipendenti jintroduċi dawn ir-riformi, biex b’hekk ikun żgurat illi l-istudenti kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-bidliet li qed iseħħu, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni, l- Isport, Iż- Żgħażagħ, Ir- Riċerka u l- Innovazzjoni nedew skema li għandha l-għan li tassisti lill-Iskejjel tal-Knisja u dawk Indipendenti fir-rigward tan-nefqa kapitali relatata ma’ tali riformi fl-interessi tal-iżvilupp edukattiv nazzjonali, biex dawk li jkunu qed jitgħallmu f’dawn l-iskejjel ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mill-ogħla kwalità tal-ambjent edukattiv. 

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni bil-Malti.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni bl-Ingliż.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bl-Ingliż.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bil-Malti.

 

Il-formoli tal-applikazzjonijiet, inklużi d-dokumenti li għandhom jiġu sottomessi flimkien mal-applikazzjoni, għandhom jiġu sottomessi/indirizzati lill-Iskema tal-Għotjiet lill-Iskejjel tal-Knisja u Indipendenti, Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali, Direttorat għall- Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, (DKSE) Level 1, Triq Joseph Abela Scolaro, Hamrun, HMR 1304.

Għotja ta’ Darba Biss fuq ix-Xiri ta’ Rota u Rota Pedelec

Sabiex jinkoraġġixxi l-użu tar-roti u dawk pedelec bħala mezzi ta’ trasport li jnaqqsu kemm it-tniġġiż kif ukoll it-traffiku u fl-istess ħin iħeġġeġ l-eżerċizzju fiżiku, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol waqqaf din l-iskema li hija għotja ta’ darba biss ta’ 15.25% fuq il-prezz tax-xiri tar-rota, soġġetta għal għotja massima ta’ €85 fil-każ ta’ rota mhix mekkanizzata u għotja massima ta’ €250 fil-każ ta’ rota pedelec, li tingħatha lill-applikanti eliġibbli.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

Għotja tal-Gvern fuq ix-Xiri ta’ Roti u Roti Pedelec minn Kumpaniji li joffru Roti bħal dawn għall-Kiri

Sabiex jinkoraġġixxi l-użu ta’ mezzi ta’ trasport nodfa, filwaqt li, fl-istess ħin iħeġġeġ l-eżerċizzju fiżiku, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol nieda skema, fejn kumpaniji li jkunu xtraw rota jew roti pedelec u li joffru dawn ir-roti għall-kiri, jistgħu japplikaw għal għotja ta’ 15.25% fuq il-prezz tax-xiri tar-roti soġġetti għal għotja massima ta’ €85 kull rota mhix mekkanizzata u għotja massima ta’ €250 għal rota pedelec. Dan sa capping ta’ €7,500 għal kull applikant.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bil-Malti.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bl-Ingliż.

Skema ta’ Għotja fuq Xiri ta’ Tagħmir Speċjali għall-użu minn Persuni b’Diżabilità

Sabiex il-Gvern jassisti persuni b’diżabilità li jeħtieġu jixtru tagħmir speċjali meħtieġ biex jgħixu ħajja indipendenti, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol ħareġ skema, li biha applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw għal għotja għal nefqa li ssir fuq il-prezz tax-xiri tat-tagħmir speċjali, skont ir-rati applikabbli mehmuża fl-Avviż tal-Gvern riprodott hawn taħt.

 • Ikklikkja hawn għal Kopja tal-Iskema ta’ Għotja
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni
 • Ikklikkja hawn għal-Lista ta’ Tagħmir Eliġibbli (Skeda B)

Il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol jgħarraf li t-tagħmir ‘Personalizzazzjoni ta’ vetturi, inklużi kontrolli tal-idejn u sedili mobbli’ m’għandux jibqa’ nefqa eliġibbli permezz tal-għotja.

Applikazzjonijiet għal dan it-tagħmir jistgħu madanakollu jsiru permezz tal-‘Iskema għal Eżenzjonijiet/Tnaqqis/Għotjiet Relatati ma’ Vetturi bil-Mutur għal Persuni b’Diżabilità.’

Ikklikkja hawn għal kopja tal-Avviż tal-Gvern.

Għotja tal-Gvern għall-Installazzjoni ta’ Xtillieri tar-Roti/Faċilitajiet Anċillari

Sabiex jinċentiva l-użu ta’ mezzi tat-transport ħodor alternattivi filwaqt li, fl-istess ħin, jinkoraġġixxi eżerċizzju fiżiku u stil ta’ ħajja aktar f’saħħitha, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol waqqaf fond biex ikopri n-nefqa li jagħmlu l-kunsilli lokali u l-intrapriżi biex jinstallaw xtillieri tar-roti u faċilitajiet anċillari.

 

Il-kunsilli lokali u l-intrapriżi jistgħu japplikaw għall-fondi billi jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni wara jkunu kkonsultaw għal-linji gwidi applikabbli u jkunu ssottomettew il-formola tal-applikazzjoni relevanti lill-Bord dwar il-Fond tal-Ixtillieri tar-Roti. 

 
 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-għotja
 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-Linji Gwida
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni bil-Malti
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bil-Malti.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni bl-Ingliż
 • Ikklikkja hawn għall-Formola ta’ Dikjarazzjoni ta’ Għajnuna mill-Istat bl-Ingliż.

Għotja fuq Xiri u Installazzjoni ta’ Tagħmir ta’ Purifikazzjoni tal-Ilma

Sabiex jitnaqqas l-użu tal-kontenituri tal-plastik utilizzati għall-ibbottiljar tal-ilma, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol nieda din l-għotja fuq ix-xiri u l-installazzjoni ta’ tagħmir biex jippurifika l-ilma fid-dar permezz ta’ reverse osmosis jew proċessi oħra.

L-applikanti eliġibbli se jieħdu għotja ta’ darba biss ta’ 15.25% fuq il-prezz tax-xiri u installazzjoni biex jippurifika l-ilma fid-dar suġġett għal għotja massima ta’ €70. L-għotja hija eliġibbli biss għal individwi privati (persuni fiżiċi) li jixtru tagħmir li jippurifika l-ilma għall-użu fuq il-proprjetà residenzjali tagħhom.

L-applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw darba biss għal waħda mill-għotjiet ta’ hawn taħt:-
 
 1. Għotja A: Sistema ta’ filtrazzjoni tal-ilma
“Sistema ta’ filtrazzjoni tal-ilma” tfisser sistema ta’ ultrafiltrazzjoni jew mikrofiltrazzjoni, fejn it-tagħmir ta’ filtrazzjoni nnifsu jirriżulta f’ħela ta’ ilma żero matul il-proċess ta’ filtrazzjoni. Dan jeskludi filtri tal-buqar.

L-għotja se tkopri 40% fuq il-prezz tax-xiri u l-installazzjoni ta’ tagħmir tas-Sistema ta’ Filtrazzjoni tal-Ilma soġġett għal għotja massima ta’ €100.
 
 1. Għotja B: Sistema tar-Reverse Osmosis
“Sistema tar-Reverse Osmosis” tfisser sistema ta’ reverse osmosis fejn l-ilma rifjutat iġġenerat mis-sistema matul il-proċess ta’ filtrazzjoni ma jiġix iddevjat lura għall-ħżin residenzjali tal-ilma għall-użu mill-ġdid.

L-għotja se tkopri 15.25% fuq il-prezz tax-xiri u l-installazzjoni ta’ tagħmir tar-Reverse Osmosis suġġett għal għotja massima ta’ €100.
 
 1. Għotja C: Sistema ta’ Reverse Osmosis b’ċaħda tar-ritorn tal-ilma
“Sistema ta’ Reverse Osmosis b’ritorn tal-ilma rifjutat” tfisser sistema ta’ reverse osmosis fejn l-ilma rifjutat iġġenerat mis-sistema matul il-proċess ta’ filtrazzjoni jiġi ddevjat lura lejn il-ħżin residenzjali tal-ilma għall-użu mill-ġdid.

L-għotja se tkopri 40% fuq il-prezz tax-xiri u l-installazzjoni tar-Reverse Osmosis bir-rifjut tar-ritorn tal-ilma soġġett għal għotja massima ta’ €300.
 
 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-għotja
 • Ikklikkja hawn għal kopja tal-Linji Gwida

Għotja għar-Restawr u l-Irfinar ta’ Proprjetajiet Residenzjali ta’ Proprjetà Privata

Il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol nieda l-iskema tal-għotja li ġejja, li se tirrimborża n-nefqa eliġibbli li ssir mill-applikant relatata mar-restawr u l-irfinar ta’ proprjetajiet residenzjali ta’ proprjetà privata fi ħdan iż-Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana (UCAs), proprjetajiet li ilhom mibnija iżjed minn 20 sena u li ilhom vakanti għal iżjed minn seba’ snin, u proprjetajiet ġodda li huma żviluppati skont kriterji approvati kif definiti mill-linji gwida stabbiliti u approvati mill-Bord maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

Bejn it-12 ta’ Ottubru 2021 u l-31 ta’ Diċembru 2024, applikanti eliġibbli jistgħu japplikaw darbtejn fuq kull proprjetà għal għotja ta’ 18% fuq l-ispejjeż ta’ restawr u irfinar sa massimu aggregat ta’ €54,000, għal kull proprjetà.

 • Ikklikkja hawn għal kopja ta’ din l-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.

Għotja għal first time buyers

Il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol nieda l-iskema tal-għotja li ġejja, li l-għan tagħha huwa li tinċentiva u tassisti lill-first time buyers li jixtru proprjetajiet residenzjali fi ħdan iż-Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana (UCAs), proprjetajiet li ilhom mibnija iżjed minn 20 sena u li ilhom vakanti għal iżjed minn seba’ snin, u proprjetajiet ġodda li huma żviluppati skont kriterji approvati kif definiti mil-linji gwida stabbiliti u approvati mill-Bord maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

L-applikanti eliġibbli jirċievu għotja massima ta’:

 

 • €15,000 jekk il-proprjetà mixtrija tkun f’Malta;
 • €30,000 jekk il-proprjetà mixtrija tkun f’Għawdex u il-kuntratt tal-akkwist kien iffirmat sa l-31 ta’ Diċembru 2023; u
 • €40,000 jekk il-proprjetà mixtrija tkun f’Għawdex u il-kuntratt tal-akkwist jiġi iffirmat bejn l-1 ta’ Jannar 2024 u l-31 ta’ Diċembru 2024.

L-ammont attwali allokat jiġi stabbilit fuq bażi pro rata skont is-sehem tal-proprjetà li tkun qed tiġi akkwistata.

 

 • Ikklikkja hawn għal kopja ta’ din l-iskema.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni.
 • Ikklikkja hawn għal skemi oħrajn għal First-Time Buyers.

Skema għal Eżenzjonijiet/Tnaqqis/Għotjiet relatati ma’ Vetturi bil-Mutur għal Persuni b’Diżabilità

L-għan ta’ din l-iskema huwa li tipprovdi appoġġ u għajnuna finanzjarja lill-persuni b’diżabilità u lill-familji tagħhom biex jiksbu mezz ta’ trasport adattat għall-bżonnijiet tagħhom.
 
 • Ikklikkja ​hawn għal kopja tal-linji gwida ta’ din l-iskema (Verżjoni bl-Ingliż).
 • Ikklikkja ​hawn​​​ għal kopja tal-linji gwida ta’ din l-iskema (Verżjoni bil-Malti).
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni għall-Eżenzjoni tal-Liċenzja tat-Toroq tal-Vetturi.
 • Ikklikkja hawn għall-Formola tal-Applikazzjoni għall-Eżenzjoni mit-Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi.
Skip to content