Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01. 
 
 
Data Nru. ta’ Referenza Nru. ta’ Reġistrazzjoni Tip ta’ Vettura

Deċiżżjoni tal-Bord

16/12/2022 42/09/3353 YPZ611 Holden Berlina Approvata
16/12/2022 42/09/3363/I FGY133 Opel Insignia Sports Tourer Miċħuda
16/12/2022 42/09/3372 CH2276AK Mercedes 270ML Miċħuda
16/12/2022 42/09/3377 LY15TCZ Ford EcoSport Titanium Approvata
16/12/2022 42/09/3378 LT15CEK Ford Focus Approvata
16/12/2022 42/09/3381 FA236YM Chrysler Ypsilon Hatchback Miċħuda
16/12/2022 42/09/3383 SL57NFK Renault Megane Miċħuda
16/12/2022 42/09/3384 H552HTA Nissan Figaro Miċħuda

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza


Skip to content