Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza
 

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.

 

 
DataNru. ta’ ReferenzaNru. ta’ ReġistrazzjoniTip ta’ Vettura

Deċiżżjoni tal-Bord

06/07/202142/09/3144E5GDSKia SportageApprovata
06/07/202142/09/3156W385VLYPiaggio Vespa PX125Approvata
06/07/202142/09/3176DY568BTFiat PuntoApprovata
06/07/202142/09/3183VO63HLNFord FiestaMiċħuda

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

 

 

 

Skip to content