Il-Missjoni tad-Dipartiment

Li tikkoordina kwistjonijiet relatati mal-UE, kemm fuq livell domestiku kif ukoll ma’ partijiet interessati oħra tal-UE, u li tikkoordina l-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru dwar il-politiki proposti mill-UE.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà

  • L-aħjar użu tal-fondi tal-UE disponibbli għall-programmi u l-inizjattiva.
  • It-tixrid ta’ informazzjoni dwar politiki li qed jiġu proposti u diskussi mill-Unjoni Ewropea.
  • Tikkoordina l-involviment tal-Ministeru fil-COREPER u fil-Komitoloġija oħra tal-UE.

Funzjonijiet Ewlenin

  • Li jwettaq l-obbligi u jissorvelja l-funzjonijiet tal-pożizzjoni ta’ Senior Programming Officer, inkluż il-koordinazzjoni tal-kwistjonijiet kollha fil-Ministeru li jittratta l-fondi tal-UE.Li żżomm ruħha aġġornata mal-politika li tkun qed tiġi proposta u diskussa mill-Unjoni Ewropea li jista’ jkollha effett dirett jew indirett fuq l-istrateġija jew l-operat tal-Ministeru.
  • Biex jissorvelja l-iżvilupp u jirrakkomanda lis-Segretarju Permanenti, il-pożizzjoni tal-Ministeru dwar il-politiki proposti mill-UE.li jista’ jkollu effett dirett jew indirett fuq l-istrateġija jew l-operat tal-Ministeru.
  • Biex jissorvelja l-iżvilupp u jirrakkomanda lis-Segretarju Permanenti, il-pożizzjoni tal-Ministeru dwar il-politiki proposti mill-UE.
  • It-tixrid tal-informazzjoni tal-UE lill-partijiet interessati ewlenin fil-ħin u b’mod espedjenti.
  • Il-ġestjoni tax-xogħol amministrattiv relatat mal-involviment tal-Ministeru fil-laqgħat tal-COREPER u l-Komitoloġija.
FacebookTwitter