Kapitolu 527 tal-Liġijiet ta’ MaltaProtezzjoni tal-Att dwar il-Whistleblower

 
L-Att dwar il-Whistleblower daħal fis-seħħ nhar it-Tnejn 16 ta’ Settembru 2013.
 
Il-Gvern huwa impenjat li jsaħħaħ il-ġlieda lejn governanza tajba, u l-Att dwar il-Whistleblowers huwa pilastru importanti għal soċjetà aħjar u aktar ġusta.
 
Uffiċjal tal-Gvern inħatar mil-livell ta’ Assistent Direttur jew ogħla f’kull Ministeru tal-Gvern biex iservi bħala Whistleblowing Officer dettaljat biex jirċievi rapporti. Barra minn hekk, uffiċjal għoli ieħor taċ-Ċivil minn ġewwa l-Uffiċċju tal-Kabinett fil-Berġa ta’ Kastilja ġie fdat bir-responsabbiltà li jservi bħala Uffiċjal Estern għall-Whistleblowing li jirċievi r-rapporti kollha skont il-liġi.
 
Whistleblower għandu jippreżenta rapport ‘in bona fede’, u hu/hi jkun protett minn kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja kontrih. Il-Whistleblowing jista’ jiġi eżerċitat fuq fatti li ġraw kemm qabel kif ukoll wara li daħlet fis-seħħ il-liġi. Din il-leġiżlazzjoni se tagħti protezzjoni sħiħa lil dawk kollha li huma onesti, u tiggarantixxi s-sigurtà u s-serħan il-moħħ kontra kwalunkwe tpattija. Fl-istess ħin isservi wkoll bħala inċentiv għal dawk kollha li għamlu xi ħaġa ħażina biex jikxfu l-azzjonijiet tagħhom. Il-Proċeduri Interni għar-riċeviment u t-trattament tad-divulgazzjonijiet jistgħu jitniżżlu minn hawn.
 
Contact Person:-
 
Whistleblowing Officer
Ministry for Finance and Employment,
Maison Demandols,
South Street,
Valletta
Tel: 2599 8456
Skip to content