Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza


 

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.

 
Data Nru. ta’ Referenza Nru. ta’ Reġistrazzjoni Tip ta’ Vettura Deċiżżjoni tal-Bord
06/01/2023 42/09/3387 FJ03OEZ Saab 9-3 Aero Approvata
06/01/2023 42/2023/1 CB9556AA Renault Scenic Miċħuda
06/01/2023 42/2023/2 E4047KX Jaguar X-Type Miċħuda

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Tras
feriment fir-Residenza