Tag: eInvoicing

eInvoicing

 
 

eInvoicing – Mistoqsijiet Komuni

X’inhu l-eInvoicing? 

Għall-fini tad-Direttiva Ewropea 2014/55/UE dwar l-eInvoicing fl-akkwist pubbliku, “eInvoicing” tfisser invoice li tkun inħarġet, ġiet trażmessa u riċevuta f’format elettroniku strutturat li jippermetti l-ipproċessar awtomatiku u elettroniku tagħha; Id-Direttiva tistabbilixxi l-Istandard Ewropew jew in-Norma għall-eInvoicing bħala l-format elettroniku strutturat li l-korpi pubbliċi huma obbligati li jirċievu u jipproċessaw.

Il-format elettroniku strutturat jiffaċilita l-ipproċessar awtomatiku tal-invoices riċevuti fil-kontijiet finanzjarji tal-back office, l-Ippjanar tar-Riżorsi tal-Intrapriża (ERP) u sistemi oħra tal-ipproċessar tad-dejta. Filwaqt li t-terminu “eInvoice” spiss jintuża biex jirreferi għall-ipproċessar t’invoices mibgħuta minn firxa ta’ mezzi elettroniċi, milli tintbagħat immaġni skannjata jew invoice PDF bl-email, biex tintbagħat invoice fi propriety ERP jew formati standard nazzjonali, dawn il-metodi u formati ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea.

X’inhuma l-vantaġġi tal-eInvoicing?

Il-benefiċċji tal-eInvoicing jiġu massimizzati meta l-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, ir-riċeviment u l-ipproċessar t’invoice jkunu jistgħu jiġu awtomatizzati bis-sħiħ.

L-adozzjoni mifruxa tal-eInvoicing fl-UE hija mistennija li twassal għal benefiċċji ekonomiċi sinifikanti. Il-bidla minn eInvoices (kompletament awtomatizzati) tippermetti lill-entitajiet pubbliċi li jixtru oġġetti jew servizzi biex inaqqsu l-ispejjeż tan-negozju u jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-ħlas domestiku. Dan jinkiseb permezz ta’:-

  1. ipproċessar aktar mgħaġġel u orħos, peress li l-informazzjoni tista’ tiġi vvalidata u importata awtomatikament f’sistemi ta’ ħlas u kontabbiltà (tnaqqis tal-entrata manwali tad-dejta)

  2. aktar kontroll fuq il-fluss tal-flus, li huwa kritiku għas-sostenn tal-operazzjonijiet tan-negozju

  3. tnaqqis fl-ispiża materjali u impatt ambjentali mnaqqas billi jitneħħew l-ispejjeż tal-kunsinna u tal-istampar u billi titneħħa l-ħtieġa li tiġi arkivjata l-karta, u li jinxtraw envelops, karta u timbri

  4. tinbena trasparenza akbar fiċ-ċiklu kollu tal-Procure to Pay (P2P).

  5. li jkollu l-informazzjoni kollha dwar l-istatus tal-eInvoice viżibbli għall-fornitur inaqqas il-ħin imqatta’ fuq l-inkjesti tal-fornitur maniġerjali

  6. żball imnaqqas fid-dejta billi titneħħa l-entrata manwali jnaqqas il-ħin li wieħed iqatta’ fuq il-kontijiet tal-ibbilanċjar u jfittex diskrepanzi.

Kif jistgħu l-Fornituri jibagħtu eInvoices lil entitajiet tal-Gvern Malti?

Sabiex il-fornituri jkunu jistgħu jibagħtu invoices lil entitajiet tal-Gvern Malti għandhom żewġ għażliet:

  • idħol fil-portal u ċ-ċavetta fid-dettalji tal-invoice; jew

  • jekk is-sistema ERP tagħhom hija għalhekk attivata, awtomatikament tittrażmetti eInvoice, f’format XML permezz ta ‘Fornitur Ċertifikat ta’ Servizz ta ‘Punt ta’ Aċċess Peppol. Lista sħiħa tal-Fornituri tas-Servizz tal-Punt ta’ Aċċess tal-Peppol Iċċertifikati hija disponibbli hawn: https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/.

Il-Gvern Malti daħal fi ftehim ma’ Pagero, Fornitur ta’ Servizzi ta’ Peppol Ċertifikat rikonoxxut internazzjonalment għall-forniment ta’ servizzi ta’ Peppol Networking u eInvoicing u biex jappoġġja lill-fornituri tagħhom biex jibagħtu eInvoices lill-korpi kollha tas-settur pubbliku. Għal aktar informazzjoni dwar Pagero u s-servizzi li qed jipprovdu lill-Gvern ta’ Malta u l-fornituri tagħhom, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.

Il-fornituri għandhom jibagħtu eInvoices?

M’hemm l-ebda rekwiżit legali għall-fornituri li jissottomettu invoices f’format elettroniku lil korpi pubbliċi Maltin f’dan il-mument. Madankollu, il-Gvern ta’ Malta huwa legalment marbut li jaċċetta eInvoices li joħorġu minn kuntratti li huma fil-limiti tal-Akkwist tal-UE.

Dwar eInvoicing

eInvoicing u l-Gvern ta’ Malta

Il-Gvern ta’ Malta jappoġġja l-adozzjoni mifruxa tal-eInvoicing bħala parti mill-istrateġija nazzjonali tiegħu għal Malta Diġitali u bħala riżultat tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġett “eInvoicing4Islands” iffinanzjat mill-UE (implimentat bejn Ġunju 2019 u Q3 2021), impenja ruħu li juża servizz ġdid ta’ eInvoicing għad-Dipartimenti kollha tal-Gvern Ċentrali u l-awtoritajiet subċentrali tiegħu.

Din l-inizjattiva hija bi tweġiba għad-Direttiva Ewropea dwar l-eInvoicing fl-Akkwist Pubbliku (2014/55/UE) li tirrikjedi li l-organizzazzjonijiet kollha tas-settur pubbliku jkunu jistgħu jirċievu eInvoices li jikkonformaw mal-Istandard Ewropew tal-eInvoices EN 16931.

Sabiex ikun jista’ jissodisfa l-obbligi tiegħu skont id-Direttiva, il-Gvern għażel in-netwerk u l-infrastruttura tal-Peppol biex jipprovdi kanali konsistenti u standardizzati biex l-amministrazzjoni pubblika Maltija tkun tista’ tirċievi eInvoices mingħand il-fornituri tagħha.

X’inhi eInvoicing?

Għall-fini tad-Direttiva Ewropea 2014/55/UE dwar l-eInvoice fl-akkwist pubbliku, “eInvoice” tfisser eInvoice li nħarġet, ġiet trażmessa u riċevuta f’format elettroniku strutturat li jippermetti l-ipproċessar awtomatiku u elettroniku tagħha u tistabbilixxi l-Istandard Ewropew tal-eInvoices (EN 16931) bħala l-format elettroniku strutturat li l-korpi pubbliċi huma obbligati jirċievu u jipproċessaw. PDF mibgħut permezz tal-email ma jissodisfax ir-rekwiżiti tad-Direttiva.

X’inhu Peppol?

Peppol huwa qafas komuni għall-iskambju transkonfinali sigur ta’ dokumenti elettroniċi tan-negozju. Stabbilit fl-2008 mill-Kummissjoni tal-UE, l-oriġinal tal-qafas kien li jagħmel il-kummerċ aktar faċli bejn il-gvernijiet Ewropej.

Illum, Peppol tmur lil hinn mill-kontinent Ewropew. Il-qafas komuni tal-Peppol għandu l-għan li jippermetti kemm lill-entitajiet privati kif ukoll lill-entitajiet pubbliċi jiskambjaw ordnijiet elettroniċi u eInvoices b’mod ikkontrollat, sempliċi u sigur irrispettivament minn fejn joperaw.

Wara proċess ta’ sejħa pubblika għall-offerti, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol iffirma kuntratt ma’ Pagero, Fornitur ta’ Servizzi ta’ Peppol Iċċertifikat internazzjonalment għall-forniment ta’ servizzi ta’ Peppol Networking u eInvoicing għad-dipartimenti, l-entitajiet, l-awtoritajiet reġjonali u l-kunsilli lokali kollha tiegħu. Għal aktar informazzjoni dwar Pagero u s-servizzi li qed jipprovdu lill-Gvern ta’ Malta u lill-fornituri tagħhom, jekk jogħġbok ikklikkja
hawn.

Għal aktar informazzjoni dwar eInvoicing, Peppol u kif jaħdem kollox jekk jogħġbok mur fil-paġna tar-Riżorsi tagħna billi tikklikkja
hawn.

Riżorsi eInvoicing