Tag: budget-directorate-resources

Sistema ta’ Rappurtar ta’ Data Finanzjarja (FDRS)

Wieħed mill-kompiti operattivi mwettqa mill-Ministeru għall-Finanzi jinvolvi l-ġbir regolari ta’ data finanzjarja u baġitarja mill-entitajiet kollha tieghu. Din l-informazzjoni hija kruċjali għall-finijiet ta’ monitoraġġ u ibbaġitjar tal-ġestjoni tal-prestazzjoni.

Il-ġbir f’waqtu tad-dejta huwa proċess ewlieni għas-suċċess tas-sistema. L-entitajiet se jintalbu jimlew u jissottomettu formoli ta’ kull xahar u trimestrali f’konformità maċ-Ċirkolari 2/2010 tal-MF – Sistema ta’ Rappurtar ta’ Data Finanzjarja u direzzjoni sussegwenti fit-Taqsima 5.2 taċ-Ċirkolari MFIN 3/2018 – Monitoraġġ tal-Baġit maħruġ mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti. Il-formoli jistgħu jiġu aċċessati u sottomessi permezz ta’ https://fdrsweb.gov.mt. Huwa meħtieġ proċess ta’ reġistrazzjoni għall-utenti għall-ewwel darba li jista’ jsir permezz ta’ din l-istess link. Il-formoli obbligatorji skont iċ-Ċirkolari MFIN 3/2018 għandhom jiġu sottomessi sat-22 jum tax-xahar ta’ wara.

Sar webinar fil-21 ta’ Ottubru 2020 biex juri l-FDRS u jispjega kif tinnaviga permezz tal-interface tagħha. Il-link għal dan il-webinar tista’ tinstab hawn taħt.

Jekk jogħġbok ibgħat kwalunkwe mistoqsija bl-email lil fdrs.mfe@gov.mt.

Link tal-webinar u Informazzjoni Utli

PDF Kopja tal-Formoli FDRS li għandhom jiġu sottomessi

Riżorsi tad-Direttorat tal-Baġit